Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Representanterna för europeiska entreprenörsregioner samlades i Helsingfors – Beröm till iEER-projektet som har uppmuntrat till förändringar

Representanterna för sju europeiska entreprenörsregioner samlades i Helsingfors där hölls iEER-projektets avslutande evenemang. Projektet fick beröm för att ha uppmuntrat till främjande av ett hållbart entreprenörskap. I evenemanget delades också erfarenheter av innovationer, till exempel bedömning av sociala effekter som togs i bruk i Nordirland vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar.

IEER-projektet som samlade ihop de europeiska entreprenörsregionerna avslutades i ett evenemang som hölls i Helsingfors den 15–16 september. Det gemensamma målet för de entreprenörsregioner som deltog i detta projekt lett av Nyland är att utveckla regionernas ekologiska och sociala hållbarhet samt entreprenörsanda.

Under projektets två sista år deltog sex europeiska regioner utöver Nyland i projektet. Ett viktigt mål för regionerna har varit att främja ett hållbart och involverande entreprenörskap. I det avslutande evenemanget som hölls på engelska deltog representanter för varje partnerregion: Nyland i Finland, Brandenburg i Tyskland, Västpommern i Polen, Nordirland i Storbritannien, Kerry i Irland, Valencia i Spanien och Marche i Italien. De nyländska aktörerna som deltog i projektet var Nylands förbund samt yrkeshögskolan Laurea.

Partnerregioner lär sig från varandra och delar med sig av god praxis

Europeiska regioner och städer har en viktig roll i att uppnå Europeiska unionens hållbarhetsmål, för det praktiska arbetet görs lokalt. Partnerregionerna inom projektet är ivriga att lära sig från varandra och dela med sig av god praxis.

Hela konsortiet anser att samarbetet har varit mycket nyttigt och önskar att samarbetet fortsätter också i framtiden. Till exempel Västpommern i Polen vann nyligen utmärkelsen för europeiska entreprenörsregioner 2023. Regionen Västpommern utvecklas i snabb takt, och regionens representant tackade också för iEER-projektets lärdomar om främjande av hållbart entreprenörskap. – Våra internationella partner har gjutit mod i oss när det gäller att ändra vårt lokala företagsekosystem och sätta upp nya mål för regionens utveckling, sade specialsakkunnig Marta Ciesielska från Västpommern.

Ekosystemtänkande och en övergripande förändring i tankesättet spelade en stor roll i diskussionerna. Entreprenörsanda och innovationer behövs också inom den offentliga sektorn så att vi ännu bättre kan möta behoven hos samhället i förändring.

Innovation från Nordirland: Bedömning av social genomslagskraft vid offentliga upphandlingar

I evenemanget diskuterades också bland annat genomslagskraften för offentliga upphandlingar. Till exempel Nordirland har infört en verksamhetsmodell för offentliga upphandlingar där anbudens sociala genomslagskraft poängsätts vid konkurrensutsättning.  Anbudsgivaren kan till exempel få poäng för en etisk leveranskedja och stabila arbetsförhållanden, och modellen tillämpas på alla stora offentliga upphandlingar inom regionen.

– Vi har redan sett att denna modell har en betydande positiv inverkan. Tack vare verksamhetsmodellen har till exempel 2 600 arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden fått en arbetsplats.  Å andra sidan kräver tillämpandet av verksamhetsmodellen resurser av regionens myndigheter och därför också ett starkt politiskt stöd, berättade specialsakkunnig Lisa Beers från Nordirland.

Bilder: Jussi Knuuttila

Bekanta dig med projektets slutrapport (på engelska)

Ytterligare upplysningar:

Christine Chang

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 44 353 3014

EU-projektberedning, EU-tjänstens internationella kommunikation

Miranda Sundholm

Projektchef

+358 40 658 3384

Projektet We Make Transition, Baltic Sea Region-programmets nationella kommunikation

Betjänar också på svenska