Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Hållbar mobilitet är målet för nya trafikplaner för västra och östra Nyland

Det görs på ett dygn fler än 700 000 personresor i västra och östra Nyland till destinationer inom landskapet, och det förekommer också en hel del tung trafik. Därför är det viktigt att trafiken flyter. I de regionala trafiksystemplanerna framläggs sätt att utveckla trafiken fram till år 2035. Landskapsstyrelsen antog planerna i april 2021.

– De regionala trafikplanerna baserar sig på Nylands helhetsöversyn(Öppnas i nytt fönster) som redan förut har färdigställts och där hållbar mobilitet läggs i fokus samt där det finns ett konkret mål för trafikens utsläppsminskningar, omtalar Heini Peltonen, som är sakkunnig i trafikfrågor på Nylands förbund.

Kollektivtrafik och resekedjor är nyckelfrågor

Både västra och östra Nyland har som mål att särskilt de som tar bilen till huvudstadsregionen förmås att övergå till kollektivtrafik. Man uppmuntrar också till cykling eller andra hållbara färdsätt vid korta resor inom kommunen.

– Man vill göra kollektivtrafiken attraktivare genom att satsa på stomlinjer i riktning mot Helsingfors, på biljettsystem och på information för resenärer. Det finns ännu mycket att förbättra också då det gäller matartrafiken och anslutningar vidare mot huvudstadsregionen, säger Peltonen.

Man ska utarbeta utvecklingsprogram för gång och cykling på kommunnivå i syfte att stödja hållbar mobilitet. Också ett pilotprojekt gällande ett nät av cykelvägar i glesbygden har hållbar mobilitet i sikte.

Trafikplanerna innehåller också en förteckning över regionens viktigaste väg- och ban- samt gångbane- och cykelvägsprojekt under åren framöver.

Mera detaljerad information:

Nylands förbund fastställer utvecklingsbehoven för landskapets trafiksystem tillsammans med kommunerna, trafikmyndigheterna och andra relevanta instanser. Målet är att trygga en välfungerande trafik även i framtiden.

Planeringsområdet omfattar i västra Nyland Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt i östra Nyland Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

De regionala planerna har ett tidsspann på 12 år. Planeringshelheten innefattar gång och cykling, kollektiv-, personbils- och godstrafik samt den omgivning där man rör sig.

Upplysningar:

Heini Peltonen

Trafikplaneringschef

+358 40 568 7999

Förestår trafikplaneringen, styrning av trafiksystemarbetet, trafikfrågor som överskrider landskapsgränserna, logistik, trafikfrågor i Helsingforsregionen

> Trafiksystemarbetet på vår webbplats