Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen fattade slutliga beslut om Nylandsplanen

Högsta förvaltningsdomstolen fattade 13.3.2023 beslut om de besvär som gällde helheten Nylandsplanen 2050. I och med dessa beslut har Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner, som hör till planhelheten, vunnit laga kraft. Det är inte längre möjligt att besvära sig över besluten.  

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut förblir landskapsfullmäktiges beslut att godkänna etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen och östra Nyland i kraft i sin helhet.

Landskapsfullmäktiges beslut om att godkänna Västra Nylands etapplandskapsplan förblir också i kraft, med undantag av bestämmelsen om den undre gränsen för storleken på stora detaljhandelsenheter av regional betydelse inom utvecklingszoner för tätortsfunktioner. 

Nylands förbund informerar senare om närmare konsekvenser och tolkning av besluten.  

Nylandsplanen 2050 

Nylandsplanen 2050 är benämningen på en landskapsplanehelhet som består av tre planer med rättsverkningar: Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner. Planerna omfattar hela Nyland med dess 26 kommuner förutom Östersundomområdet, som har en separat landskapsplan.  

Ytterligare upplysningar:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare