Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylandsplanens material har uppdaterats på vår webbplats och karttjänsten 

Pieni osa maakuntakaavakarttaa, jossa paljon erivärisiä merkintöjä.

Planmaterialet på Nylands förbunds webbplats, den externa karttjänsten och de öppna gränssnitten har uppdaterats i enlighet med domstolens beslut. Helheten Nylandsplanen vann laga kraft genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 13 mars.   

Nylandsplanen omfattar tre etapplandskapsplaner. Planerna för Helsingforsregionen och östra Nyland ändrades inte i anknytning till domstolsbehandlingen. I planen för västra Nyland upphävdes däremot den del av planeringsbestämmelsen för utvecklingszoner för tätortsfunktioner som styr detaljhandel av regional betydelse.  

Utöver Nylandsplanen finns det också andra landskapsplaner som är i kraft i Nyland: landskapsplanen för Östersundomområdet samt vindkraftslösningen i etapplandskapsplan 4. En inofficiell plansammanställning gör det lättare att få en uppfattning om helheten och tolka den.  

Nylandsplanen 2050   

Nylandsplanen 2050 är en benämning på en landskapsplanehelhet som består av tre planer med rättsverkningar: Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner. Planerna omfattar nästan hela Nyland med 26 kommuner.   

Ytterligare upplysningar: 

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare