Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Positivt uppsving inom nyländsk turism – Fortsättningsvis betydande ekonomiska och sysselsättande effekter

Trots coronakrisen kvarstod turismens stora regionalekonomiska betydelse i Nyland under år 2021. Detta framgår ur en utredning som TAK Research gjort.

Ifjol ledde resenärers konsumtion i landskapet till en resultatpåverkan på 3,6 miljarder euro, vilket gav upphov till en sysselsättningseffekt på inemot 15 000 årsverken. Coronapandemin slog dock kraftigt till mot turismen, eftersom dess resultatpåverkan kraschade med drygt 5,2 miljarder euro från tiden före.

Många branscher påverkades av minskad turism under coronatiden

Turismen och branscherna i anslutning till den är mycket viktiga sysselsättare i Nyland. En hel del säsongsbetonat arbete hör till resebranschen, och nästan 60 000 personer arbetade inom den innan coronavirusets framfart. Ifjol sjönk det här antalet till 40 000 sysselsatta.

Innan pandemin kom det årligen ca 4 miljoner resenärer till Nyland. Drygt 7 miljoner övernattningar kunde registreras. Av de internationella resenärer som kommer till Finland kommer ungefär hälften till Nyland.

I och med pandemin minskade antalet internationella resenärer till landskapet med närapå 80 procent och arbetslösheten inom branschen ökade klart snabbare än annanstans i landet. Resebranschens arbetslöshet är ännu också starkt fokuserad till Nyland. Minskad turism har även haft indirekta effekter på sysselsättningsläget inom många andra branscher och omsättningsutvecklingen.

– Coronaviruspandemin och de av den föranledda begränsningarna påverkade livet speciellt i Nyland. Det internationella resandet minskade till ett minimum och i praktiken avtog det helt. De inhemska och fritidsbaserade resorna sökte sig bort från stadsregioner, vet Tarja Koistinen att berätta. Hon är sakkunnig i turismfrågor vid Nylands förbund.

Turism betydelsefull för regional ekonomi – snabb återhämning önskvärd

När läget kring coronaviruset förbättrats, har även läget i resebranschen lättat lite under år 2022. När efterfrågan ökat på den internationella resemarknaden och möjligheterna att arrangera olika evenemang och mässor har för sin del hjälpt till och framtidsutsikterna är bättre än tidigare. På grund av den ekonomiska betydelsen för hela regionen, är det mer än önskvärt att resebranschen får uppleva ett snabbt uppsving i Nyland.

–  Pandemin förde med sig förändringar i turismen och besökarnas behov har även ändrats. När-, natur- och hemlandsturism är fortsättningsvis populära sätt att företa resor och stadsregionerna intresserar igen. Det som mest attraherar utländska resenärer är ett mångsidigt utbud av rese-, natur-, kultur- och evenemangstjänster, konstaterar Koistinen.

Inkomster av och sysselsättning inom nyländsk turism 2021

Nylands förbund jämte 13 kommuner har låtit göra en utredning om turismens effekter på den regionala ekonomin. Information finns tillhanda om exempelvis direkta rese-, löne- och skatteinkomster, och om de utförda årsverken inom resebranschen. TAK Research ligger bakom utredningen.

Utöver Nylands förbund har följande kommuner medverkat i undersökningen: Askola, Borgå, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Lojo, Mäntsälä, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Träskända och Tusby. Ur de rapporter som följer härpå framgår mer detaljerade beskrivningar om det material och de forskningsmetoder som använts.

Bekanta dig också med

Ytterligare upplysningar:

Tarja Koistinen

Sakkunnig

+358 44 352 2070

Turism- och skärgårdsfrågor, samarbete mellan landskapets aktörer i turismbranschen, nätverkssamarbete i turismbranschen

Betjänar också på svenska

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Nyckelord:

NäringarStatistik