Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Mångsidigare användning av kommunala skogar – Lärdom delas i kommunalt sakkunnignätverk

Nylands förbunds projekt om hållbart mångbruk av kommunala skogar erbjöd nyttig information. Under drygt ett år insamlades både vetenskapliga grunder och konkreta tips. Nu fortsätter behandlingen av skogsärenden i ett sakkunnignätverk.

I de kommunala skogarna vill man bl.a. främja koldioxidbindning, öka livsmiljöer för skogsarter, producera träråvaror för skogsindustrins behov och förbättra möjligheterna till rekreationella naturupplevelser.

– Förväntningarna på skogsbruk är större än någonsin förr, sammanfattar miljö- och klimatsakkunnig Maria Sirviö från Nylands förbund.

Kommunerna delar på ett stort antal gemensamma mål, önskemål och utmaningar

Kommunerna äger ca åtta procent av de nyländska skogarna. Bruket av dem har en direkt påverkan på bland annat naturens mångfald och koldioxidbindning. Samtidigt visar kommunerna med sina val vägen för andra skogsägare.

Att samordna de mångahanda intressen som ansluter sig till vården och bruket av skog är dock inte alltid enkelt. Kanske just detta ligger bakom kommunernas önskemål om gemensamma riktlinjer för ett hållbart mångbruk av skogar. Projektet är en eftersträvan att möta det här önskemålet.

Förväntningarna på skogsbruk är större än någonsin förr.

I många nyländska kommuner är det aktuellt med en uppdatering av skogsplaner och -strategier nu eller inom en n är framtid. I vissa kommuner har man tagit med kommuninvånare i arbetet som gäller att fastställa målsättningar.

– Allt mer vill man i bruket av skogar också betona annat än ekonomisk nytta, gläder sig Sirviö över.

I många kommuner har man bland annat redan reagerat på en utarmning av skogsnatur, och speciellt främjandet av skogens mångfald har framstigit högt uppe på listan över de mål som man satt upp.

Bild: Maria Sirviö

Information och kamratstöd hjälper att välja rätt

I projektet om hållbart mångbruk av kommunala skogar gjordes en sammanfattning om färska undersökningsdata i sådan tappning att den är enkel att ta till sig i kommunerna. Diskussioner fördes i olika workshoppar kring olika mångbruksteman, ett tema åt gången.

– Teman var skogsbruk som anpassar sig till ett föränderligt klimat, som ökar kolbindning, främjar mångfald, rekreationsbruk och skogens hälsoeffekter jämte virkesproduktion, räknar Sirviö upp.

Workshopparnas teman fick en gedigen belysning av sakkunniga från inhemska forsknings- eller sakkunnigorganisationer. Broschyrer gjordes dessutom för alla huvudteman, och de finns (på finska) i slutet av den här nyheten.

Under projektet fördjupade man sig i teman som redan länge varit framme i skogsdiskussionen. Nya teman och behovet av information om dessa dyker nu ändå upp mer än någonsin tidigare. EU:s förordning om restaurering av natur jämte eventuella effekter av övrig reglering på skogsbruket begrundas exempelvis av såväl kommuner som övriga skogsägare.

EU:s förordning om restaurering av natur jämte eventuella effekter av övrig reglering på skogsbruket begrundas exempelvis av såväl kommuner som övriga skogsägare.

Utöver inlägg av sakkunniga kunde kommunernas representanter tillsammans diskutera hur det behandlade temat syns i den egna kommunens bruk och planering av skogar. Utbytet av tankar kring utmaningar, idéer och det man lyckats med var livligt.

– Va fint, om workshoppar kunde hållas även i fortsättningen. Tiina Saukkonen från naturvårdsplaneringen vid Helsingfors stad tycker att det finns nog med utmaningar för de kommunala skogarna när det till exempel gäller restaurering av natur och bruket av skogarna.

Enligt skogsbruksingenjör Tommi Laaksonen från Borgå är den sakkunniga i skogsfrågor i de flesta kommunerna den enda i sitt slag, så kamratstöd från kolleger i övriga kommuner är betydelsefullt.

– Jag hoppas att nätverket fortsätter med sin verksamhet, för det finns en beställning på kommungränsöverskridande samarbete, samtycker Ville Wahteristo som är miljövårdschef på Hangö stad.

Bild: Maria Sirviö

Med konkreta utfärdslärdomar i bakfickan

Sommaren 2022 bjöd skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson in kommunala representanter för att bekanta sig med bruket av kommunala skogar i Raseborg. Jansson delade med sig av den erfarenhet av metoder som han fått under flera årtionden och visade mångsidigt olika skogsobjekt.

Under utfärden berörde diskussionen bland annat skötseln av rekreationsskogar, omloppstidens potentiella förlängning ur såväl kolbildningens som mångfaldens synvinkel och hur kontinuerlig odling kan lämpa sig för olika objekt.

– Under skogsutfärden fick vi praktisk information om hur ädellövskogar kan grundas. Vi har nu funderat på att starta en sådan i Tusby och även ansökt om Helmi-finansiering för den. Vi har också varit i kontakt med Carl-Johan för att få ytterligare upplysningar, berättar Terhi Wermundsen som är specialsakkunnig i Tusby.

Projektet om hållbart mångbruk av kommunala skogar genomfördes 2021–2022. Även om projektet är officiellt avslutat, fortsätter behandlingen av skogsrelaterade ämnen i det kommunala sakkunnignätverket. Ett evenemang för diskussion och en utfärd planeras som bäst. Nylands förbund fortsätter även med informativt stöd för att uppdatera skogsplaner och även i frågor som berör skogar.

Kommunala skogar duger till mycket – bekanta dig med broschyrerna (på finska):

Ytterligare upplysningar:

Maria Sirviö

Miljö- och klimatsakkunnig

+358 40 612 7909

Skogens mångbruk och kolbindning i anslutning till naturens mångfald och klimatförändring