Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Välkommen att föreslå kandidater till Nyländskt företagspris – Ansvarsfullhet och genomslagskraft som grund för priset

Sininen ympyrä, jossa tekstit Uudenmaan yrityspalkinto, Nyländskt företagpris.

Ansökan om Nyländskt företagspris pågår fram till den 15 augusti. Den här gången är företagens ansvarsfullhet och genomslagskraft avgörande för valet av pristagare. Priserna i tre olika kategorier beviljas av en jury med representanter från Nylands förbund, regionens företagarorganisationer och NTM-centralen.

Ett ansvarsfullt företag agerar på ett så hållbart sätt som möjligt samtidigt som det strävar efter en lönsam affärsverksamhet: Företaget utvecklar lösningar för samhällets behov, erbjuder arbetsplatser och beaktar också miljön.

– Inom kategorin för cirkulär ekonomi bedöms också nya lösningar inom den cirkulära ekonomin. Vi har som mål att utveckla Nyland i riktningen mot den vassaste spetsen inom cirkulär ekonomi i världen, berättar Simo Karetie, projektchef vid Nylands dal för cirkulär ekonomi som startade sin verksamhet på våren.

Toppförmågor lyfts fram

Genom företagspriset vill man lyfta fram nyländska toppförmågor och öka uppskattningen för entreprenörskap. Vem som helst kan lämna in förslag till kandidater via ett formulär på Nylands förbunds webbplats.

– Priset är ett sätt att få synlighet och öka företagets rykte som en ansvarsfull arbetsgivare. Bakom valet står regionens företagarorganisationer, sporrar utvecklingschef Outi Ervasti vid Nylands förbund.

Utöver Nylands förbund består juryn av representanter för Nylands, Huvudstadsregionens och Helsingfors Företagare samt Helsingforsregionens handelskammare och NTM-centralen i Nyland.

Prisutdelning i november

Priset överräcks till företagen i november vid Nylands landskapsparlament där flera hundra nyländska beslutsfattare och sakkunniga deltar varje år.

Företagspriset har delats ut i Nyland redan i 30 år. Förra gången belönades företagen Delipap, som är känt för sina hygienprodukter, IOTOI, som omvandlar spillvärme till fjärrvärme och Lamor, som utvecklar plaståtervinning.

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.