Gå till innehåll
Sök

Landskapsplanen

Kategorier:

Artikel

8.10.2021

Entusiastiskt mottagande för MBL-klinikerna

Nylands förbund ordnar i höst regelbundet tillställningar där kommunerna får input till revideringen av markanvändnings- och bygglagen, med andra ord till att yttra sig om MBL-reformen som är ute på remiss. Tillställningarna har fått arbetsnamnet MBL-klinik.

Nyhet

11.5.2021

Landskapsplanen för Östersundomområdet vann laga kraft

Etapplandskapsplanen för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplanen 2 för Nyland har nu vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade 10 maj 2021 att hålla Helsingfors förvaltningsdomstols …

Artikel

7.4.2021

Fräscht och modigt ledarskapsförsök inom regionplaneringen

Regionplaneringen vid Nylands förbund har sedan januari lotsats av ett team bestående av fyra proffs. I och med det nya ledarskapsförsöket har man stärkt chefernas roll och anammat en ny ledarskapssyn med ursprung i husets egna led.

Nyhet

30.3.2021

Karttjänsten för Nylands landskapsplaner har förnyats

Nylands förbunds karttjänst är det även i fortsättningen möjligt för alla att bläddra i landskapsplanerna på webben. I och med förnyelsen erbjuds fler nyttiga egenskaper och en ny framtoning samt en ny adress.