Gå till innehåll
Sök

Klimat

Kategorier:

Artikel

26.10.2021

Det nyländska klimatarbetet konkretiseras i åtgärdsprogram

I Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2035 struktureras det nyländska klimatarbetet. Färdplanens sex prioriteringar lägger fokus på markanvändning och byggande, mobilitet, energi, cirkulär ekonomi, konsumtion och produktion samt koldioxidbindning.

Blogg

20.9.2021

Världen behöver dem som avancerar snabbt i klimatfrågan

Ett nytt utkast till klimatlag är för närvarande ute på remiss. Målet med den nya klimatlagen är att dämpa klimatförändringen och att främja anpassning till klimatförändringen samt att säkerställa att Finland uppnår klimatneutralitet år 2035 och uppfyller sina internationella klimatåtaganden.

Artikel

23.6.2021

Invånarenkäters resultat riktgivande för klimatarbetet

Nurmijärvi, Träskända och Vanda har genomfört invånarenkäter för att fastställa målen med och följa upp klimatarbetet. Här i denna nyhet berättar de som gjort enkäter hur man ska gå till väga för att få fram invånarnas synpunkter på klimatarbete och om hur den erhållna kunskapen tas tillvara.

Artikel

30.5.2021

I Borgå främjas hållbara färdsätt under arbetsresor

Borgå stad inledde i maj i fjol ett projekt för att vägleda färdsätten hos arbetstagarna under arbets- och tjänsteresor. Projektet pågår under ett och ett halvt år. Målet är att skapa rörelsepraxis för arbetsplatser i Borgå som främjar arbetstagarnas välbefinnande och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.